نویسنده = خطایی، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تصویر انسان در ابریشمینه های آل بویه و سلجوقی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 47-54

فریده طالب پور؛ سوسن خطایی