نویسنده = عظیمی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی

دوره 3، شماره 46، پاییز 1390، صفحه 75-85

ناصر کلینی ممقانی؛ سمانه عظیمی