نویسنده = مقبلی، آناهیتا
تعداد مقالات: 1
1. مشروطه ی استتیکی در عصر قاجار

دوره 4، شماره 48، بهار 1391، صفحه 59-68

آناهیتا مقبلی؛ بابک سلیمی زاده