نویسنده = خسروی فر، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. شناخت مولفه های پست مدرنیستی در مجسمه های جُرج سگال

دوره 4، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 65-70

عباس اکبری؛ شهلا خسروی فر