نویسنده = مکوندی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طرح تاج شاهان در سکه های ایران از دوره هخامنشی تا ساسانی

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ لیلا مکوندی