نویسنده = امیر حسین چیت سازیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گفتمان اجتماعی حاکم بر عصر صفویان در آثار تصویری دارای صحنه های موسیقی آن دوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

هانیه رضایت بخش؛ امیر حسین چیت سازیان


2. پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-64

عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه