نویسنده = ������������ ��������
تحلیل نگاره سفینة‌النجات اثر محمدعلی رجبی بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22059/jfava.2023.360165.667123

طاهره اسحقی غریب دوستی؛ محسن مراثی


ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-30

10.22059/jfava.2018.250296.665859

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی