نویسنده = معصوم زاده جوزدانی، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-72

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی