نویسنده = معصوم زاده جوزدانی، فرناز
تعداد مقالات: 2
1. طراحی‌حروف دیجیتال در اواخر قرن بیستم: فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-86

فرناز معصوم‌زاده جوزدانی


2. زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-72

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی