نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
مطالعه و بررسی اصول ترکیب بندی در بشقاب¬های شکار ساسانی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-14

10.22059/jfava.2013.36268

حمیده یسن زاده؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ رضا افهمی