نویسنده = ���������������������� ������������
شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 41-52

10.22059/jfava.2018.233785.665655

الهام الیاسی؛ کامران افشار مهاجر؛ زاهد شفیعی


جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 27-38

10.22059/jfava.2016.59642

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر