نویسنده = احمد الستی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر قدرت تبلیغات محیطی بر تغییر هویت کلان شهرها و شهروندان آنها

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-100

نیلوفر شکرابی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ احمد الستی