نویسنده = پُل اِدواردز
تعداد مقالات: 1
1. گذار از مدل فرمان بر به فرمان ده در رخ نگاره های سدۀ نوزدهم میلادی فرانسه

دوره 24، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 103-112

شباهنگ کوثر؛ پُل اِدواردز