نویسنده = طباطبایی جبلی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه بازنمایی شیطان در نگاره های داستان آدم (ع) و حوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

زهره طباطبایی جبلی؛ رویا عزیزی