نویسنده = �������� �������� �������������� ������������
نقش آواتار در تجربه بازیکن در بازی های ویدئویی ژانر بازی: مهاجم اول شخص

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 101-108

10.22059/jfava.2019.287355.666299

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ میترا معنوی راد؛ نیکلا لیبراتی