نویسنده = ���������� �������� ���������������������� ,����������
تزیین و ساختار بصری حروف خط کوفی در کتیبه نقاشی مقبره ارسلان جاذب

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-82

10.22059/jfava.2021.312288.666588

,وحیده زابلی زاده غضنفرآبادی؛ علیرضا شیخی