کلیدواژه‌ها = کارکرد استنتاجی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-13

10.22059/jfava.2015.57009

زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی