کلیدواژه‌ها = فواید طراحی مشارکتی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-129

معصومه اسماعیل زاده؛ زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا