کلیدواژه‌ها = دانش مناظرومرایا (نورشناسی)
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر ژرفانمایی در نگارگری ایرانی برپایۀ آرای ابن‎هیثم در المناظر

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-90

مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا