کلیدواژه‌ها = واقعیّت‌های چند گانه
تعداد مقالات: 1
1. پست‌مدرنیسم و تاثیر آن در هنر درمانی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 105-114

زهرا بانکی زاده؛ منصور حسامی؛ علی زاده محمدی