کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی کاخ صاحبقرانیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی هنرهای تزیینی داخل کاخ صاحبقرانیه و بناهای روسیه قرن18و19میلادی*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-13

فائزه محمدی حاجی¬آبادی؛ حبیب¬الله آیت¬اللهی؛ علی اصغر فهیمی فر