کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی استعاره
تعداد مقالات: 1
1. نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-15

افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا