گل سلولزی؛ بررسی و شناخت ماده، قابلیت‌ها و کاربردهای آن از منظر هنری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع دستی (گرایش طرح و تولید)، دانشکده هنرهای کاربردی، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر تهران

2 استادیار دانشکده هنرهای کاربردی، پردیس باغ ملی، دانشگاه هنر تهران

3 دانشیار گروه سرامیک، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

استفاده از مواد مرکب رسینه به منظور بهبود خواص و کارآیی گل رس دارای سابقه‌ای طولانی است. گل رس ماده‌ای بسیار انعطاف پذیر و مناسب جهت ساخت احجام و سفالینه‌ها است، لیکن دارای کاستی‌ها و مشکلات بسیاری نظیر ترک خوردن و وزن زیاد و ... نیز هست که کار کردن با آن را مشکل می‌سازد. از قدیم افزودنی‌های مختلفی را برای بهبود خواص گل به آن می‌افزوده‌اند. امروزه نیز با توجه به پیشرفت‌های فن‌آورانه و نیز اختراع و کشف مواد جدید این روند همچنان ادامه دارد. در این مقاله، برخی از رایج-ترین افزودنی‌ها و نحو? تأثیر آنها در ارتقای کیفیت سرامیک‌های هنری مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان الیاف سلولز به عنوان یک افزودنی مؤثر و چند منظوره جهت تولید "گِل سلولزی" به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و زمینه‌های تاریخی، خواص و ویژگی‌ها، فرمولاسیون، تکنیک‌ها، قابلیت‌ها و کاربردهای هنری این ماده‌ی مرکب، بخش اصلی این مقاله را تشکیل داده است. الیاف سلولز با توجه به ویژگی‌های ساختاری و شیمیایی خود موجب بهبود خواص متعددی از گل رس نظیر کاهش وزن، افزایش استحکام خام، کاهش ترک خوردگی‌ها و ... می‌شوند. در این خصوص آزمایشات مقایسه‌ای فنی نیز در خصوص تعیین برخی خواص گل سلولزی، نظیر استحکام خام و پس از پخت، میزان سبکی بدنه‌ها در حالت خام و پس از پخت، میزان تخلخل و جذب آب بدنه‌ها، انجام و نتایج آنها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها