دوره و شماره: دوره 4، شماره 48 - شماره پیاپی 858055، خرداد 1391، صفحه 1-85 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
هنر اسلامی و نگرش افقی

صفحه 5-17

10.22059/jfava.2012.24687

سیدغلامرضا اسلامی؛ نیلوفر نیکقدم


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
آبان 1391، صفحه 1-95
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
مهر 1391
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
خرداد 1391، صفحه 1-85
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
فروردین 1391، صفحه 1-85