سه گانه طراحی واحد بنیان، تولیدسفارشی انبوه و شخصی سازی محصولات صنعتی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

هر چند امروزه در طی فرآیند ساخت یک کالا، عواملی چون فن‌آوری بسیار پیچیده، سامانه‌ها‌ی تولیدی بسیار وسیع، تقاضاهای غیرقابل پیش‌بینی در بازار، عمر بسیار کوتاه کالا، و همچنین رقابت شدید در بین شرکت‌ها‌ بعنوان چالش‌های مهم مطرح است، لیکن استفاده ازشیوه‌ها‌ی جدیدی در تولید، همچون فن‌آوری و راهبرد طراحی واحد بنیان و تولید سفارشی انبوه می‌تواند روشی جهت افزایش سرعت کار، حرکت به سوی صنعت نوین و راه کارهایی ثمربخش برای مقابله با این چالش‌ها به شمار آید. محصولات مبتنی بر طراحی واحد بنیان با قابلیت چیدمان‌های مختلف از جمله راه کارهایی است برای تولید محصولات متعدد که نیاز مشتریان متفاوت را در یک زمان بر طرف می‌کند. تولید سفارشی انبوه، با ایجاد مرزهای جدیدی در رقابت‌ها‌ی تجاری، کمک می‌کند تا نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان را بیشتر مورد توجه قرار داده تا آنها بتوانند با شخصی‌سازی محصولات، رضایتمندی و خشنودی بیشتری را در هنگام استفاده از کالاهای خود تجربه نمایند. در این تحقیق به صورت موضوع پژوهی، اصول، مفاهیم و تعاریف،روش‌های گوناگون، موارد کاربرد و مراحلمختلف، وجوه تمایز و چالش‌های سه گانه طراحی واحد بنیان، تولید سفارشی انبوه و شخصی سازی محصولات صنعتی بررسی و تدوین گردیده است.

کلیدواژه‌ها