طراحی سیستم کرایه‌ی دوچرخه برای جزیره کیش با رویکرد کاربر محور

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین¬المللی کیش، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

دوچرخه‌سواری به عنوان ورزشی مفرح و سازگار با محیط زیست، یکی از جذابیت‌های گردشگری در جزیره کیش می‌باشد. بدین منظور، ایستگاه‌های کرایه‌ی دوچرخه در سطح جزیره، احداث شده‌اند. هرچند استفاده از خدمات این ایستگاه‌ها، توسط بسیاری از گردشگران و ساکنان جزیره‌ کیش، تجربه شده است، اما طراحی سیستم موجود اشکالاتی دارد که گویای عدم تطبیق آن با نیازها و خواسته‌های کاربرانش می‌باشد. در این مقاله، پارامترهای جدیدی جهت طراحی مجدد سیستم کرایه‌ی دوچرخه در جزیره‌ کیش بدست آمد و سیستم جدیدی بر اساس این پارامترها، پیشنهاد شد. جهت انجام مطالعه، رویکرد کاربر محور و روش مهندسی کانسی بکار گرفته شد. با انجام مصاحبه با 40 نفر از کاربران و با استفاده از منابع مختلف، 110 واژه‌ی کانسی بدست آمد. با بکارگیری مقیاس ارزشیابی هفت‌تایی تعداد واژگان به 21 واژه‌ی کانسی و در نهایت 4 واژه‌ی نماینده، کاهش پیدا کرد. جهت بدست آوردن ویژگی‌های کمی سیستم و پارامترهای طراحی، جدول نمونه‌های موجود در بازار و پوسترِ علایق و سلایق جمع‌آوری شدند. سپس، به ایده‌پردازی پرداخته شد؛ از بین ایده‌ها، یک ایده توسعه داده شد و توسط 30 نفر از کاربران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که سیستم پیشنهادی توانسته است تا حد بالایی انتظارات استفاده‌کنندگان را برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها