بررسی نقشمایه های مردانه در تمدن ایلام (از اوایل هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

 
   چکیده
استفاده از نقشمایه‌های انسانی از کهن‌ترین زمان در آثار هنری به جامانده از تمدن‌های مختلف و در دوره‌های تاریخی متفاوت مرسوم بوده است.‍ پیکره‌های کوچک و بزرگ انسانی از مواد مختلف و همچنین نقوش انسانی  بر روی ظروف و لوازم دیگر در تمدن ایلام، نشان‌دهنده اهمیتی است که انسان ایلامی برای خود قائل بوده است. در حقیقت همین نقشمایه‌های انسانی، مهم­ترین منابع تصویری در جهت شناخت فرهنگ ایلامی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تاریخی و با استفاده از منابع مکتوب صورت پذیرفته، به بررسی نقشمایه‌های انسانی و به طور ویژه نقوش مردانه در تمدن ایلام می‌پردازد چرا که تمدن ایلام به توجه ویژه به نقش زن شهرت  دارد و این پژوهش در پی آنست که با بررسی نقوش مردانه، شناخت بیشتری از اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایلامیان به دست دهد. هدف از این پژوهش بررسی موتیف‌های مردانه‌ای است که می‌توانند جایگاه مرد ایلامی را بیان کنند. موتیف‌هایی چون نوع آرایش موی سر و صورت، نوع کلاه و لباس و نحوه نمایش پیکره‌های مردانه که به تکرار در آثار ایلامی آمده است به ‌طور تصویری مورد بررسی قرارگرفته است. نگاهی خاص به  نقشمایه‌های مردانه‌ای شده‌است که می‌توانند بیانگر جایگاه مرد در تمدن ایلام باشند.

کلیدواژه‌ها