لباس به مثابه اثر هنری: رویکرد هنرمندان ایرانی در نمایشگاه های دهه ی 1380*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده‌ی هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
لباس از دیرباز در زندگی بشر حضور داشته ولی در دوران معاصر علاوه بر کارکردهای سنتی‌، کارکرد رسانه­ای و ارتباطی نیز پیدا کرده، به‌طوری که هنرمندان از آن به ‌مثابه اثر هنری در بیان مفاهیم مورد نظر خود بسیار بهره می‌جویند. در ایران نیز در دهه‌های اخیر شاهد برگزاری نمایشگاه‌هایی در این زمینه بوده‌ایم و از آن­ا که هنرمندان فعال این رشته­ در ایران بسیار محدود می­باشند و هیچ بایگانی منسجمی از عملکردشان وجود ندارد، پژوهش حاضر تلاش داشته تا پس از شناسایی هنرمندان ایرانی برگزار‌کننده­ی نمایشگاه­ در این حوزه در طی دهه­ی 1380، با استفاده از روش­های کیفی، دیدگاه‌ها، رویکـردها و آثارشان را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، روش انتخاب شرکت‌کنندگان از نوع هدف­مند بوده و داده­های جمع­آوری شده از طریقِ مصاحبه­ها­ی نیمه‌طراحی­شده، پس از ضبط و تبدیل به متون نوشتاری، کدگذاری، مقوله‌بندی و الگویابی شده‌اند و سپس مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ضعف این حوزه از هنر در ایران، علاوه بر عدم شناخت کافی هنرمندان مورد مطالعه که موجب تبدیل آثارشان به تقلیدی ناقص و سطحی از آثار لباس مفهومی در غرب می‌شود، به عدم ارتباط موثر هنرمندان با مخاطب و محدودیت در شیوه­­ی ارائه­ی آثارشان برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


آزاد ارمکی، تقی و چاوشیان، حسن (1381)، بدن به مثابه‌ی رسانه هویت، جامعه شناسی ایران، (4)4، 75-57.
بزرگمهر، شیرین و محمدی، منظر (1389)، پوشاک، هنرهای تجسمی، معماری، گفتاری بینامتنی، هنرنامه، (6)3، 128-107.
سید اختیاری، مهناز (1389)، هنر مفهومی در مُد و طراحی لباس، دوخت، بازبینی شده در مهرماه 1391 از http://www.dukht.com. مجلسی، ملیحه و خوشنویسان، بهینه (1388)، هنر مفهومی در طراحی لباس، جلوه هنر، (1)1، 64-57.
مک‌کوایل، دنیس (1380)، مخاطب‌شناسی، ترجمه‌ مهدی منتظر قائم، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، تهران.
ویل‌کاکس، روت‌ترنر.(1372). تاریخ لباس، ترجمه: شیرین بزرگمهر، انتشارات طوس، تهران.
Barnard, M (2008), Fashion as communication, 2nd ed., Routladge, London.
Boudot, F (1999), A century of fashion, Thames and Hudson, London.
Eco, U (1973), Social life as a sign system, Roby, D. (ed), Structuralism, The Wolfson College Lectures 1972, Cape.
Eicher, J. B. (2010), Berg encyclopedia of world dress and fashion: Global Perspectives. New York: Berg Publisher.
Eicher, J. B., Evenson, S. L., Lutz, H. A (2000), The visible self (global perspectives on dress, culture, and identity), Fairchild Publications, New York.
English, B (2007), A cultural history of fashion in the20th century, Berg, New York.
Fani Salek, A (2005), Clothes as a mean for Artist’s expression, unpublished master’s thesis, Marc Bloch Strasbourg University, France.
Gan, S. & Brown, A (1999), Visionaire’s fashion 2001: designers of the new avant-garde, Laurance King, London.
Holman, R. H (1981), Apparel as communication, in E.C. Hirschman & M.B. Holbrook )eds(, Symbolic consumer behavior (pp. 7-15), Ann Arbor, Michigan.
McMillan, J. H., & Schumacher, S, (2001), Research in education: A conceptual introduction, 5nd ed. New York, NY: Longman.
Primicerio, M (1996), Biennale di Firenze: Looking at fashion, Skira, New York.
cial science: Revised 2nd edition, Taylor & Francis Group, London.
Thorne, S., Kirkham, S. R. & O’Flynn- Magee, K (2004), The analytic challenge in interpretive description, International Journal of Qualitative Methods, 3(1), Retrieved October 21, 2012, from http:// www. ualberta. ca/~iiqm/backissues /31/pdf/thorneetal.pdf Turner, B. S (1994), The consuming body, Sage, London.
Welters, L. , & Lillethum, A (2007), The fashion reader, Berg, New York.
منابع تصویری
Kristen Alvanson (2011), Kristen Alvanson, Retrieved September 18, 2012, from http://www.kristenalvanson.com. artradarjournal (2011), Islamic-tradition-reworked, Retrieved September 18, 2012, from http://artradarjournal.com/2011/04/13/islamic-tradition-reworked-by-10-jameel-prize-finalistsartwork-and-artists/. khakgallery (2012), بهنام کامرانی,
Retrieved November 5, 2012, from http:// www. khakgallery .com
Bornanews (2012), الناز جوانی,
Retrieved October 14, 2012, from http:// www.bornanews.ir/pages/News-79638.aspx.