مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

تعامل بین کاربران و محصولات، یکی از عوامل کلیدی در فرایند طراحی و همچنین ارزشیابی یک محصول است. به منظور درک اینکه چگونه فرم و سایر خصایص فیزیکی محصولات و همچنین نیات و ارزش­های کاربر، بر تعامل بین کاربر و محصول تاثیر می­گذارند و اینکه چگونه یک محصول می­تواند اطلاعات عملکردی را به کاربر انتقال دهد، طراحان به روانشناسی و نظریه­های مرتبط، رجوع می­کنند. نظریه افردنس، ارتباط بین درک ویژگی­های فیزیکی محصولات و کنش­های کاربر را تشریح می­کند. در این پژوهش سعی شده است تا مفاهیم کاربردی مرتبط با نظریه افردنس، به تفصیل بررسی و تشریح گردد. بنابراین در آغاز، واژه افردنس تعریف شده و به پیدایش و مفاهیم اولیه آن در روانشناسی و طراحی صنعتی اشاره می­گردد. سپس کاربرد آن در سطح ارتباط کنش کاربر با محیط و محصول بررسی می­شود و مفاهیم افردنس درک شده، ویژگی مثبت و منفی افردنس، ارتباط عوامل کنترل­کننده و کنترل­شونده، خطاهای مبتنی بر افردنس و ... مطرح می­گردد. در پایان، فرایند کامل طراحی که مبتنی بر افردنس است و می­تواند این نظریه را به محصولی کاربردی و پاسخگوی نیاز کاربر تبدیل نماید، ارائه شده و وظایف طراح تشریح می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها