امکان سنجی استفاده از آیکونولوژی جهت تفسیر آثار هنری آبستره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر ادیان و تمدنها، دانشگاه هنر اصفهان

2 mahyar.asadi@ymail.com

چکیده

آیکونولوژی به عنوان یک رویکرد- روش در مطالعات هنر، جهت تفسیر آثاری با سابقة تاریخی دستمایه قرار گرفته و علیرغم ادعای کارکرد آن در باب تفسیر آثار هنری مدرن، هیچ‌گاه در تفسیر یک اثر هنری آبستره مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف این مقاله امکان­سنجی استفاده از روش آیکونولوژی در تفسیر آثار تجسمی آبستره است و پرسش این پژوهش بدین قرار است که آیا روش آیکونولوژی که در پی شناخت معنا در مقابل فرم(صورت) است، در تفسیر آثار  هنری آبستره روشی کاربردی خواهد بود یا خیر. فرضیه این جستار این­چنین است که آیکونولوژی مبتنی بر معنای اثر بوده و این معنا در دنیای نسبی­گرای هنر آبستره خارج از دسترس و اساساً متکثر و نسبی است. بنابراین آیکونولوژی در باب آثار هنری آبستره کاربردی نخواهد بود. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و روش تحقیق بکار برده شده در این پژوهش تحلیلی- تاریخی است. یافته­های تحقیق بدین قرار است که شناخت معنای واقعی یا ابتدایی در آثار آبستره نانگاره‌پرداز ممکن نیست و این بدان معناست که آیکونولوژی در همان گام اول متوقف می­شود. در آثار آبسترة حامل تصویر هم، از پس صورت اثر نمی­توان به معنای واحدی رسید و هویتی که بازشناخته می­شود متکثر بوده و منطبق بر ماهیت اثر نیست.

کلیدواژه‌ها