دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1393 
2. هنر آبستره و حذف روایت

صفحه 15-24

ویدا فرهمند؛ سعید حقیر


6. تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله

صفحه 55-66

حسن ستاری ساربانقلی؛ سعید حسن پور لمر


7. نشانه شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان

صفحه 67-76

نینا صفی خانی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ علی خدادادی