تزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر ماسوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

2 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران

چکیده

 گره چینی، هنر ایرانی در رده تزئینات هندسی قرار دارد. نظم ساختارهای هندسی­ای که با نظام مشخصی تکرار می­شوند؛ بازآفرینی مداومِ متشابه، ولی نه همسانِ الگوهای خاصِ تزییناتی در هنر گره چینی، چشم را می­نوازند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تزئینات گره چینی به کار رفته در محله خانه بر ماسوله تدوین گشته است. طرح گره چینی مشتمل بر کتیبه­ها و حاشیه­های آن در محله خانه­بر ماسوله، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش در این تحقیق بر مبنای مطالعات میدانی و با حضور عینی در محل و مشاهده مستقیم از بناها و تزئینات و تصویربرداری از آنها و در نهایت تبدیل تصاویر به فایل­های اتوکدی با مقیاس جهت تحلیل­های بعدی بوده است. تحقیق در پی یافتن الگوهای حاکم بر نظام تزییناتی گره­چینی­ها در محله خانه­بر ماسوله بوده است. نتایج حاکی از تحقیق، نشان­دهنده آن است که در محله خانه­بر، سی و یک الگوی گره­چینی وجود دارد. گره­چینی عمدتاً در قسمت بازشوها به صورت اُرسی، بَریَه، سر بَریَه و یا پنجرهای تلفیقی استفاده شده است. الگوهای بکار رفته در کتیبه­ها نیز تنوع بیشتری را نسبت به الگوهای حاشیه داراست.
 
 

کلیدواژه‌ها