شاخصه های خلق شخصیت تبلیغاتی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

شخصیت­های تبلیغاتی مثل یام­یام، میمونک چی­توز، آقای ایمنی و ... سال­هاست که خاطرات نسل­های مختلفی از مصرف­کنندگان ایرانی را رقم زده و توانسته­اند تاثیر زیادی در فروش محصولات داشته باشند. هدف این مقاله یافتن تعریفی روشن از نقش و کارکرد شخصیت­های تبلیغاتی و مزایا و معایب تبلیغات شخصیت­محور و یافتن اصول و معیارهایی که متضمن خلق شخصیت تبلیغاتی متناسب با تفاوت­های فرهنگی، دینی و تاریخی ما باشد و بتواند صاحبان تبلیغات را در خلق شخصیت تبلیغاتی ماندگار، کارآمد و ایرانی یاری دهد، است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، از طریق منابع اسنادی و مشاهده انجام گردید و طی آن مشخص شد، یک شخصیت تبلیغاتی، تصویری نمادین و فرهنگی است. بنابراین باید نمادهای بصری و کلیشه­های رفتاری را تقویت کند که  متناسب با ارزش­ها و فرهنگ مخاطب بوده تا مخاطب بتواند پیام و مفاهیم ضمنی را از طریق شخصیت، به درستی رمزگشایی و پیام مورد نظر را دریافت کند. با توجه به زمینه­های فرهنگی ایران، لازم است هویت­یابی فرمی، معنایی و رفتاری شخصیت­های تبلیغاتی برای دوری از نسخه­برداری کورکورانه از شخصیت­های تبلیغاتی خارجی و کمک به مخاطب در پذیرش و درک معانی ضمنی و کلیشه­های رفتاری شخصیت در تبلیغات شخصیت­محور مد­نظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها