تأملاتی بر چرایی پیدایش عکاسی و سرآغاز آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عکاسی، دانشکده‌ هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه آموزشی عکاسی و ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

عکاسی در سال 1839 میلادی اعلام رسمی شد اما بذر آن را قرن‌ها پیش کاشته بودند. شواهد نشان می‌دهد که پدیدن آمدن عکاسی، حاصل نبوغ یک یا چند نفر نبوده، بلکه به علت خواستِ اجتماعیِ مردمی به وجود آمده است که در یک جغرافیای خاص با دغدغه‌هایی خاص می‌زیستند. در مقاله‌‌ی پیش­رو، با بررسی شواهد و نظریات متنوع که در منابع مختلف آمده است، به کمک سه فرآیند وصف، ارزیابی و تحلیل، بسترهای لازم برای به وجود آمدن عکاسی و رشد و گسترش آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این بررسی نشان می‌دهد که در دوران رنسانس، انسان غربی سودای این را داشت تا به تصویری عینی از جهان پیرامون دست یابد و در این راه، قواعد پرسپکتیو را علمی کرد و اتاق‌تاریک را به کار بست. عکاسی با دو بیان هنری و علمی از دل سنتِ تصویریِ اتاق‌تاریک برآمد. از سویی خواست طبقه‌ی متوسط برای هویت‌یابی و ثبت خود و از سویی دیگر تجاری شدن عکاسی، به گسترش بیش از پیش آن یاری رساند. در واقع بذرِ خواست عکاسی در بستر مدرنیته جوانه زد و محصول آن در سده‌ای به بار نشست که تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع غربی به وجود آمده بود.

کلیدواژه‌ها


ادواردز، استیو (1390)، عکاسی، ترجمه مهران مهاجر، چاپ اول، نشر ماهی، تهران.
برجر، جان (1388)، شیوه‌های نگریستن، ترجمه غلامحسین فتح‌اله‌نوری، چاپ اول، انتشارات ویژه نگار، تهران.
بودلر، شارل (1386)، مقالات شارل بودلر، ترجمه روبرت صافاریان، چاپ اول، نشر حرفه نویسنده، تهران.
سکولا، آلن (1388)، بایگانی و تن، دو جستار در جامعه‌شناسی تاریخی عکاسی، ترجمه مهران مهاجر، چاپ اول، نشر آگه، تهران.
شارف، آرون (1371)، هنر و عکاسی، ترجمه حسن زاهدی، چاپ اول، انتشارات سینمای جوانان ایران، تهران.
Batchen, Geoffrey (1999), Burning With Desire: The Conception of Photography, MIT Press, Massachusetts.
Bergin, Victor (1982), Thinking photography, Macmillan, London.
Galassi, Peter (1981), Before photography: painting and the invention of photography, Museum of Modern Art, New York.
Freund, Gisele (1982), Photography & Society, David R. Godine, Boston.
Szarkowski, John (1989), Photography until Now, Museum of Modern Art, New York.
Tagg, John (1988), The Burden of Repesantation: Eassays on Photographies and Histories, Macmillan, London.