هویت بصری شهری در حیطه ی طراحی گرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

امروزه شهرها به مثابه‌ی کالاها یا خدمات، با برخورداری از طرح هویت بصری به اشاعه و متمایزسازی خود پرداخته‌اند. با در نظر گرفتن این موضوع که طراحی هویت بصری برای شهرها، پدیده‌ای نوظهور بوده و با توجه به کمبود اطلاعات در این باب، پژوهش حاضر به مطالعه‌ی هویت بصری شهری در حیطه‌ی طراحی گرافیک پرداخته است. رسیدن به چیستیِ هویت شهری و چگونگی بررسی و توصیف عناصر و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن و هم‌چنین دست‌یابی به عناصر سازنده‌ی هویت بصری شهری و چگونگی نمایش مصور آن و تفاوت این حوزه با دیگر عرصه‌های مشابه، از مهم‌ترین اهداف این پژوهش به شمار می‌روند. مقاله‌ی حاضر ﭘﮋوﻫشی کاربردی بوده که با روش توصیفی- ‌تحلیلی و بر پایه‌ی گردآوری اطلاعات، داده‌های مستند و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی مهم‌ترین طرح‌های برندسازی شهری نشان داده که با وجود شباهت‌های بسیار این حوزه با دیگر عرصه‌های هویت بصری، انجام آزمایش و مطالعات گوناگون در راستای درک هویت پیچیده و تأویل‌پذیر شهرها، گوناگونی و گستردگی رسانه‌های موجود و پویایی نشان‌های شهری، از اصلی‌ترین موارد تفاوت این حوزه به شمار رفته‌اند. در نهایت، طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، این نتیجه حاصل گردید که تارنمای هر شهر می‌تواند در ساخت تصویر مثبتی از آن مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


آرنهایم، رودلف (1392)، هنر و ادراک بصری (روانشناسی چشم خلاق)، مجید اخگر، چاپ پنجم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.
اسفرجانی، شهرزاد و آشتی، افشین و مسعودفر، علیرضا (1381). در یک کمپین تبلیغاتی چه می‌گذرد؟ و مسئولیت‌های یک آژانس مشاور تبلیغاتی چیست؟، چاپ دوم، داروگ نو، تهران.
بهزادفر، مصطفی (1388)، هویت شهر، نگاهی به هویت شهر تهران، چاپ سوم، موسسه‌ی نشر شهر، تهران.
دینی، کیت (1392)، برندینگ شهری، نظریه‌ها و موارد، محمدرضا رستمی، چاپ اول، نشر تبلور، تهران.
سپهر، مسعود (1393)، شرحی بر نشانه‌ها، چاپ اول، هرمس، تهران.
سپهر، مسعود (1390)، مقالات پنتاگرام، گفتارهایی درباره‌ی طراحی گرافیک، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
گروه اینتربرند (1394)، (ویراستار: جف سویستان) فرهنگ واژگان برند، احمد روستا و کبری سبزعلی یمقانی، چاپ دوم، انتشارات سیته، تهران.
Florek, Magdanela; Insch, Andrea & Gnoth, Juergen (2006), City Council websites as a means of place brand identity communication,  Place Branding, 2, 4,  276–296.
Kongprasert, Nattapong & Virutamasen, Porngarm (2015), Tourist Perceptions to Cultural Identity: The Case of Thai Experience , Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 167 – 174.
Millman, Debbie (2012), Brand Bible: the complete guide to building, designing, and sustaining brands, Rockport Publishers-Beverly, Mass.
Tataroğlu, Nihal; Karataş, Asli & Erboy, Nedret (2015), An Evaluation On The Process of Being A Brand City Of Muğla", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 114 – 125.
دسترسی در27/7/95............ URL1: https: //www.behance.net/gallery/276451/city-of-melbourne
URL 2: http://ourabudhabi.ae/en/our-branding.html      دسترسی در27/7/95............................................
دسترسی در25/7/95............URL3: https: //www.creativereview.co.uk/rebranding-new-york-city/
URL 4: http: //www.fastcodesign.com/3060794/nyc-gets-a-major-rebrand-and-its-first-official-pictogramsدسترسی در27/7/95  ................................................................................................................................... 
دسترسی در26/7/95.......................................................................................................... URL 5: http: //www. NYCgo.co
دسترسی در 27/7/95.............................................................................................................................................................................