خوانش چیدمان تعاملی تایپوگرافی " به منظور کنترل" از منظر اصول ادراک بصری گشتالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس حق التدریس

2 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

"به‌منظور کنترل"،عنوان چیدمانی تعاملی مبتنی بر نوشتار و حرکت،کاری از گروه هنری "نوتا بن" است که در سال‌های 2011 الی 2015 در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های متعدد بین‌المللی ارائه‌شده است.این چیدمان چندرسانه‌ای با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین دیجیتالی در تلفیق با بدن انسان،به بازدیدکنندگان خود،امکان کنکاش در فضایی تایپوگرافیک و مواجهه باتجربه‌ای منحصربه‌فرد را عرضه کرده است. جستار پیش رو با روش توصیفی، تحلیلی و شیوه‌ای استقرایی این اثر تعاملی را بر اساس قوانین ادراک دیداری گشتالت مطالعه می‌کند.آنچه در اصول بصری گشتالت اهمیت دارد پی بردن به ادراک ارتباط است که موجب رفتار معنادار می شود،بر این اساس کشف کیفیت تأثیرگذاری قوانین ادراک بصری گشتالت بر چیدمانی تعامل‌گرا جهت شناسایی قابلیت‌های آن در ایجاد ارتباطی سودمند،هدف پژوهش حاضر بوده است.دستاوردهای حاصل از تطابق اصول این نظریه با چیدمان "به‌منظور کنترل" نشان داد که استفاده از آن‌ها، سازمان‌دهی بهتر اجزا و دریافت آسان‌تر و منطقی‌تر اثر را رقم می‌زند؛ که همین امر موجب مشارکت فعالانه مخاطب در چیدمان و تعامل بیشتر با سایر بازدیدکنندگان بوده،به برقراری ارتباط و تبادل دانش و تجربه منجر می‌گردد. علاوه بر آن باوجود نقش تأثیرگذار طراحان چیدمان تعاملی در پیاده‌سازی اصول گشتالت در ساختار،نباید از پراگنانس های متنوع و متفاوت ایجادشده توسط کنش‌های تصادفی و حرکات مخاطبین نیز مغفول ماند.

کلیدواژه‌ها


 اسماگولا، هواردجی (1381)، گرایش‌های معاصر در هنرهای بصری، ترجمه فرهاد غبرائی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
 داندیس، دونیس اِ (1371)، مبادی سواد بصری، ترجمه مسعود سپهر، سروش، تهران.
 راش، مایکل (1389)، رسانه‌های نوین در هنر قرن بیستم، ترجمه بیتا روشنی، نظر، تهران.
 رضازاده، طاهر (1387)، کاربرد نظریه گشتالت در هنر و طراحی، آینه خیال، شماره 9، صص 31 تا 37.
 شاپوریان، رضا (1386)، اصول کلی روانشناسی گشتالت، رشد، تهران.
فرانک جو، برونو (1386)، فرهنگ توصیفی روانشناسی، ترجمه فرزانه طاهری، رشد، تهران.
کپس، گئورگی (1368)، زبان تصویر، ترجمه فیروزه مهاجر، سروش، تهران.
 گروتر، یورگ (1384)، زیبایی‌شناختی در معماری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 لینتن، نوربرت (1382)، هنر مدرن، ترجمه علی رامین، نشر نی، تهران.
 Bradly, Steven (2014), Design principles: Visual perception and the principles of Gestalt, Smashing magazine, 3, 28, pp1-18, retrieved from http://smashingmagzine.com, access date: 2016/11/5.
Carvalho, G. A & Moura, A. C. M (2009), Applying gestalt theories and graphical semiology as visual reading systems supporting thematic cartography, International Cartographic Conference, Santiago, pp 1-10.
 Gölge, Burak & Gözlükçü, Tevfik R (2015), Nota Bene`s describes their work in order to control, retrieved from http://artandalgorithems.com, access date: 2016/11/5.
Graham, Lisa (2008), Gestalt theory in interactive media design, Humanities & Social Sciences, 2(1), pp 1-12.
Jury, David (2006), What is Typography, Rotovision, Switzerland.
 Lieser, W & Baumgärtel, T (2009), Digital art, Königswinter, hf ullmann.- Merleau-Ponty, Maurice (2000), Phenomenology of Perception, Translated by C. Smith, Routledge, London.
Muller, L; Edmonds, E & Connell, M (2006), Living Laboratories for Interactive Art, Co Design: International Journal of Co Creation in Design and the Arts, Special Issue on Interactive Art Collaboration, 2(4), 195-207.
 
 Park, Chan Ik & Ho run, Lee (2013), Emotional expression and effective communication on kinetic typography, International journal of digital content technology and its applications (JDCTA), 7(12), pp 393-400.
Paul, C (2003), Digital Art, Thames & Hudson, London.
Petermann, B (2013), The Gestalt theory and the problem of configuration, Routledge, london.
Pomerantz, J. R & Kubovy, M (2011), Theoretical approaches to perceptual organization: Simplicity and likelihood principles, Organization, 36 (3), pp1-46.
 Popper, F (1993), the Art of the Electronic Age, Thames and Hudson, London.
 Sternberg, Robert J (2003), Cognitive Psychology, third edition, Thomson wadsworth, USA.
Moore, P & Fitz, C (1993), Gestalt theory and instructional design, Journal of technical writing and communication, 23(2), 137-157.
 Welkian, T (2010), Study on the flow of enjoyment in study in interactive installation, BMM, Multimedia University, Malaysia.
- http://www.notabenevisul.com