اخلاق کاربردی و طراحی گرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی/ دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

انتقاد افلاطون از اشکال‌ گوناگون هنرتقلیدی حاکی‌از ‌آن است که ارتباط میان هنر‌ و اخلاق از گذشته مد‌‌ نظر اندیشمندان بوده است. اما بحث اخلاق در طراحی‌گرافیک موضوعی جدید قلمداد می‌شود. بسیاری از طراحان‌گرافیک، در سالهای اخیر نسبت به تاثیری که بر مخاطب و جهان اطراف خود دارند، آگاه‌تر شده‌، تلاش می‌کنند تا حد امکان مسئولیت اخلاقی خود را در قبال جامعه و آثاری که خلق می‌کنند، بپذیرند. اما ارتباط بین عمل‌کرد طراحی‌گرافیک و اصول اخلاقی چگونه تبیین می‌شود؟ این نوشتار ضمن بررسی ارتباط بحث اخلاق با طراحی‌گرافیک، سعی دارد با روش توصیفی و تحلیل نمونه‌هایی از آثار طراحی‌گرافیک، پاسخگوی سوال تحقیق باشد. اطلاعات این جستار از نوع کلامی و تصویری است که به روش اسنادی و مشاهده جمع‌آوری شده است. جامعه‌ی آماری، آثار طراحی‌گرافیک (تبلیغاتی)، نمونه‌گیری انتخابی و هدفمند می‌باشد. نتیجه این‌که، امروز آثار طراحی‌گرافیک در تکنیک‌های طراحی و ویژگی‌های بصری بسیار چشم‌گیر و اثرگذار هستند، اما اصول اخلاقی در اجرا و عمل‌کرد طراحی‌گرافیک کمتر دیده می‌شود. چه بسا اگر محدودیت‌های حاکمیتی برداشته شوند، شاهد شرایط بدتری باشیم. بنابراین تدوین یک آیین‌نامه‌ی اخلاقی منسجم و مشخص برای طرحان‌گرافیک ضروری می‌نماید. همچنین، لازم است در محتوای آموزشی برنامه‌های درسی، علاوه بر آموزش‌های تخصصی طراحی‌گرافیک، اصول اخلاقی نیز به هنرجویان آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


ابن سینا، حسین ابن علی. (1404ق).
الشفا. جلد دوم. قم: مکتبه آیت الله العظمی النجفی مرعشی.
افلاطون. (1398). جمهور. ترجمه فواد روحانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ یازدهم. شمالی، محمدعلی. (1389). علم اخلاق و فلسفه اخلاق؛ تأملی درباره حوزه‌های مختلف مطالعات اخلاقی. معرفت اخلاقی. شماره 3،صص 7 - 26. گات، بریس و دومینک مک آیور لوپس. (1384). دانش‌نامه‌ی زیبایی‌شناسی.
گروه مترجمان، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر. فیل، شارلوت. و فیل، پیتر. (1389).
بزرگان گرافیک در قرن بیست و یک. ترجمه مهرداد محمدی. تهران: انتشارات پشوتن. مقالات پنتاگرام. (1390). ترجمه مسعود سپهر. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
نیگل، توماس. معنای درست و نادرست. ترجمه سعید ناجی و مهدی معین زاده. ارغنون. شماره ۱۶، تابستان ۱۳۷۹، صص ۳۹۹-۴۱۱.
هولمز، رابرت‌ ال‌. (1398). مبانی فلسفه اخلاق. ترجمه مسعود علیا. چاپ پنجم. تهران: انتشارات ققنوس.
Bush, Anne. (2003). Graphic Design’s Social Work.” In Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility. Steven Heller and Veronique Vienne, eds. New York: Allworth Press.
Berman, David. (2013). Do good Design, How Design Can Change the World.: Berkeley.
Gottdiener, M. (2000). (ed.).
New forms of consumption : consumers, culture and commodification.
Landham, MD, Oxford: Rowman & Littelfield. Golley, F. (1998). A primer for environmental literacy.
New Haven: Yale University Press. Gornick, V (1976). Introduction. In E. Gofrman (Ed.), Gender advertisements, New York: Harper Nini, Paul.( 2004).
In Search of Ethics in Graphic Design, published in AIGA website, August, 16 http://www.aiga.org/content.cfm/in-search-of-ethics-in-graphic-design. Papanek, Victor. (2005).
Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. (Second Edition) Chicago: Chicago Review Press. (First published 1972) Peters, Robert L. (2010).
Designing the Future. APPLIED ARTS MAGAZINE. , VOL 25. No 4. P 24-27. Roberts, Lucienne. (2006). Good: An Introduction to Ethics in Graphic Design. Lausanne, Switzerland: AVA Publishing. Smith, Ken, (2005).
Handbook of Visual Communication, Theory, Methods, And Media. New York: Routledg.
Shea, Andrew, Designing for Social Change: Strategies for Community-Based Graphic Design (New York, USA: Princeton Architectural Press, 2012). S. Szenasy, Susan. ”Ethics and Sustainability: Graphic Designers’ Role." - Metropolis Magazine. N.p., Oct. 2003. Web. 11 Nov. 2014. Whiteley, Nigel (1993). Design For Society. London: Reaktion Books Ltd.
Thorpe, Ann. (2007). The Designer’s Atlas of Sustainability. Washington, USA: Island Press.
Williams, B. (1985). Ethics and the limits of philosophy. Cambridge, MA: Harvard University Press. Scott, Daniel.(2012). Designing For Social Change: Social responsibility and the graphic designer. Graphic design thesis 2012. Supervisor: Anders Ljungmark. Zappaterra, Yolanda. & Cranmer, John (2003). Conscientious Objectives: Designing for an Ethical Message. Crans-Près-Céligny; Hove: RotoVision. ماهنامه فرهنگی، هنری، ادبی اکسیر، سال اول، شماره 4 و5، اسفند و فروردین 96. .(10/3/98)https://ponisha.ir. . (25/3/98) .www.adsoftheworld.com .(21/2/98) .www.pana.ir www.art.ir. (21/2/98). https://blog.pentazoom. .(21/2/98) www.pinterest.com. .(18/3/98) https://blog.pentazoom. (25/3/98). www.mihanblog.com. (25/2/98) . https://minipublishing.geneseo.edu. (25/2/98).