معرفی و مطالعه تطبیقی، توصیفی سنگ قبرهای سلجوقی موزه گُرده میمه(اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22059/jfava.2022.278746.666193

چکیده

در بسیاری از آثار سرزمین‌های اسلامی هنرمندان به استفاده از آیات و احادیث اقدام کرده‌اند در برخی از این آثار مانند سنگ قبرها نوشتن آیات و احادیث به واسطۀ بُعد معنوی اثر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. به قطع مشخص نیست که از چه زمانی استفاده از اشعار نیز به مانند آیات و احادیث برای تزئین بر روی سنگ قبرها ظاهر شده است. تا پیش از پژوهش حاضر که بر روی سنگ قبرهای موزه میمه صورت گرفته نشانه‌ای از استفاده از اشعار در جهت کتیبه نگاری سنگ قبرها در عصر سلجوقی(قرن ششم)در دست نبود یا منتشر نشده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی در گام اول به معرفی این آثار بپردازد و سپس با تکیه بر روش مطالعۀ تطبیقی به مقایسه این دو سنگ قبر با آثار مشابه سلجوقی بپردازد تا از ره آورد این موضوع بتوان درک درست‌تری نسبت به اسلوب هنری و احتمالا خاستگاه آثار مورد معرفی به دست آورد. سوالات پژوهش حاضر را می‌توان این‌گونه بیان داشت: اسلوب هنری این سنگ قبرها را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ همچنین با توجه به عدم اشاره مستقیم، آیا با اتکا به مطالعات باستان شناسانه می‌توان در خصوص هویت هنرمند سازنده این آثار اظهار نظر کرد؟

کلیدواژه‌ها