نقش طراحی در نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی در نوجوانان با محوریت پایداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار طراحی صنعتی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران .

2 دکترای طراحی صنعتی، مدرس و محقق، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

3 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

هدف از طراحی پایدار، برقراری رابطه‌ای متعادل بین سه رکن اساسی زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. صرفه‌جویی یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر این ارکان است. فرهنگ صرفه‌‌جویی به باورها، ارزش‌ها، هنجارها و همچنین رفتارهایی گفته می‌شود که عمل صرفه‌جویی را نهادینه می‌سازد. امروزه فرهنگ و آگاهی جمعی بیشتر از هر زمان دیگری، عاملی مهم در مسیر توسعۀ پایدار است. در این میان، طراحی ابزاری مفید و تأثیرگذار در راستای ایجاد و خلق فرهنگ است. بدین منظور در این پژوهش برای ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی، مطالعات کتابخانه‌ای گسترده‌ای در خصوص طراحی پایدار، فرهنگ و نقش نوجوانان به عنوان مصرف‌کننده انجام گردید. سپس مطالعۀ میدانی با هدف شناخت میزان درک نوجوانان در خصوص مشکلات زیست محیطی، آگاهی از دنیای فکری آنها و نقششان در این راستا انجام گرفت. این مطالعه بر روی 150 دختر و پسر در گروه سنی 11 تا 14 سال، از طریق تکنیک طوفان فکری نوشتاری صورت پذیرفت. اطلاعات به دست آمده به کمک روش‌های آماری و نرم افزار اکسل تحلیل گردید. یافته‌ها بیانگر طرز فکر نوجوانان دربارۀ صرفه‌جویی و چگونگی نجات کرۀ زمین و دیگر رویکردهای طراحی پایدار بود. بر اساس ایده‌های دانش‌آموزان روند ایده پردازی و طراحی انجام شد و طرح نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی حاکی از رضایت دانش‌آموزان از محصول طراحی شده بود.

کلیدواژه‌ها