نویسنده = طاهری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. نقوش ساسانی و اسلامی بر روی دستبافته بایو

دوره 2، شماره 44، پاییز 1390، صفحه 23-32

علیرضا طاهری