نویسنده = رهنورد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. سوگواری بر شوی لیلی (مطالعه تطبیقی شعر و نگاره)

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 25-32

زهرا رهنورد؛ فاطمه منتظری