نویسنده = عظیمی، حبیب اله
تعداد مقالات: 1
1. ادوار تذهیب در کتاب آرایی مذهبی ایرانی

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 23-32

حبیب اله عظیمی