نویسنده = نعمتی بابای لو، علی
تعداد مقالات: 1
1. بافت در نقاشی سه پایه‌ای، از منظر دانش حفظ و مرمت آثار هنری

دوره 2، شماره 41، بهار 1390، صفحه 115-125

علی نعمتی بابای لو؛ حمید فرهمند بروجنی