نویسنده = معنوی راد، میترا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 35-44

میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور