نویسنده = هاشمی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی دو اثر از آنتونی گورملی با پیشینه ی مجسمه سازی چین

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 81-93

نجمه هاشمی؛ عباس اکبری