نویسنده = بافرونی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه روشمند جهت دستیابی به مشخصه‌های طراحی در دستگاه خودکار پست

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 61-68

یاسمن خداداده؛ سمیرا بافرونی