نویسنده = فرامرزی، سینا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه نظم شبه تناوبی شاه گره با ساختار شبه بلوری سیلیکون

دوره 4، شماره 50، پاییز 1391، صفحه 69-80

صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی