نویسنده = علی آبادی، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر سه‌گانه نمادین در جام شوش

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 5-12

منیژه علی آبادی