نویسنده = کلهر، سمر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بصری طغرا و مُهرهای سلطنتی ایران ( ایلخانیان-قاجار)

دوره 17، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 49-58

کامران افشارمهاجر؛ سمر کلهر