نویسنده = معین‌الدینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرات نقاشی ساسانی بر دیوارنگاره‌های سغدی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-32

ابوالقاسم دادور؛ محمد معین¬الدینی؛ الهام عصارکاشانی