نویسنده = قانونی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مفهوم لذت گراییِ زیباشناختی در بستر تاریخی مرمت ‌تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

محسن قانونی؛ مهدی حسینی؛ حمید فرهمند بروجنی